Stillingsbeskrivelse
- Planlegge bemanning, lede og videreutvikle operatører og førstelinjeledere.
- Være drivkraft i HMS, kvalitets-, og produktivitetsarbeid
- Ta beslutninger og lede ut fra multidisiplin tankegang og med hensyn til grensesnitt og koordinering mot andre fag og disipliner
- Godkjenne arbeidsgrunnlag, materiell- og utstyrsdekning før oppstart av jobber
- Sette klare mål og følge opp mot etablerte mål
- Skape lagfølelse, kommunisere, motivere og påvirke til ønsket atferd blant tildelte operatør og lederressurser
- Korrigere uønsket atferd i linjen
- Dokumentere og kommunisere med prosjekt- og basisledelse
- Vilje til å gjennomføre nødvendige kompetansehevende tiltak og egenutvikling.
- Avklare forventninger med nærmeste overordnet i prosjekt ved å gjennomføre prosjektsamtale ved oppstart og evaluere underveis
- Sette seg inn i, gjennomføre arbeidet og utøve ledelse etter prosjektets rutiner og Kværner Stords lederskapsprinsipper: HMS-verktøy, sikkerhetsrunder / inspeksjoner, møtestruktur, fremdriftsrapportering, prosedyrer og timeføring
- Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
- Gjennomføre oppgavene til avtalt kvalitet
- Gjennomføre oppgavene til avtalt tid
- Fokusere på kostnads effektiv gjennomføring av prosjektet- Dokumentere ihht avtalte krav
- Planlegge, prioritere og lede materiell- og personell ressurser
- Kundekontakt mot egen disiplin


Kvalifikasjoner
- Behov for en disiplinleder med sterke lederegenskaper. Samt fokus på HSSEQ.
- Må ha faglig kompetanse på overflate. Dette ifb. med planlegging, klargjøring og gjennomføring av scope av prosjektet.
- Frosio sertifisering er ønskelig i faget.


Varighet Senest 28. september - 01.01.2021
Lokasjon Stord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no