Stillingsbeskrivelse
- Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.
- Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
- Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
- Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
- Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget.
- Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
- Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
- Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer.
- Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.

Kvalifikasjoner
- Relevant Bachelor- eller Masterutdanning.
- Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
- Teknisk utdanning (gjerne innen Elektro, Instrument, Automasjon eller Prosess).
- Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring.
- God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside.
- God forståelse for oppbygging av estimater/planer.
- God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.
- Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Systemverktøy:
MS Office (kreves)
PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS er ønskelig

Personlige egenskaper:
- Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon.
- Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.
- Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.

Varighet Snarest - 01.10.2021
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no