Stillingsbeskrivelse
- Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasen
- Overordnet ansvar for engineering leveransen
- Oppfølging av arbeidsforberedelse
- Oppfølging av at krav og regelverk er i henhold til gjeldene regler og myndighetskrav
- Oppfølging av prosjektmilepæler og rapportering av disse
- Det forventes at du tar aktivt ansvar innenfor de oppgaver stillingen er tillagt, og at du bidrar til nytenkning og forslag til forbedringer i arbeidsprosesser og rutiner

Kvalifikasjoner
- Minimum 10 års erfaring innen offshore relaterte prosjekter
- Erfaring som Prosjekt Ingeniør
- Erfaring med gjennomføring av prosjekter på norsk sokkel
- Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav
- Multidisiplin forståelse
- Proaktiv
- Språk: Norsk

Varighet Ett år med mulighet for forlengelse
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no