Stillingsbeskrivelse
Utføre dokumentkontrollaktiviteter:
- Håndtering av engineering dokumentasjon internt, mot kunde, Sub-contract, interface og fabrikasjon
- Håndtering av leverandørdokumentasjon internt, mot kunde og leverandører
- Gjennomgang av leverandørens sluttdokumentasjon, produksjon av punchliste og oppfølging av denne
- Kvalitetssjekk, registrering og distribusjon av dokumentasjon i henhold til krav
- Fremdrift og delay-rapportering
- Vedlikehold av dokument metadata
- Utveksling/forsendelse av dokumentasjon i Pims DC og STID

Kvalifikasjoner
- Høyere utdanning helst på universitetsnivå, kan erstattes med lang relevant erfaring
- Minimum 5 års erfaring innen dokumentkontroll med leverandørdokumentasjon, helst fra prosjekter innen olje & gass sektor
- Erfaring fra ProArc, Microsoft Office og prosjektstøttesystemer
- Fleksibel og åpen for innspill
- Kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
- Være proaktiv og resultatorientert
- Strukturert, nøyaktig og evne til å jobbe selvstendig i en hektisk hverdag
- Skjønne nødvendigheten av korrekt dokumentasjon til rett tid
- Forståelse for prosjektgjennomføringsmetoder og informasjonsflyten i et EPC-prosjekt

Varighet 01.11.2019 - 31.12.2020
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no