Stillingsbeskrivelse
- 3D-design av rørsystemer med bruk av PDMS / E3D
- Utarbeide 2D-tegninger / draft
- Kunne bruke 3D-verktøy og delta i designgjennomgang
- Utarbeide arbeidspakker
- Delta i Layout-arbeid
- Fylle ut nødvendige dataregister
- Delta på disiplinsjekk

Kvalifikasjoner
- Minimum teknisk fagskole innen relevant fagområde
- Det kreves lang relevant erfaring med rørdesign fra Norsk olje og gass industri
- Erfaringen må inkludere rørdesign i PDMS / E3D og utarbeidelse av tegninger
- Du må ha erfaring med utarbeidelse av arbeidspakker
- Du må være familier med andre fagområdet innen rørdisiplinen. Som f. eks (rørstøtter, stress, layout, material handling)
- Du må ha inngående kjennskap til lover og regler som gjelder for disiplinen

- Er systematisk og nøyaktig
- Har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav
- Er løsningsorientert
- Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Varighet ASAP - 31.12.2020
Opsjoner Mulighet for forlengelse
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no