Stillingsbeskrivelse
- Rapportere til TA ledelse, Ass. Skiftleder, OSR (avtales for hvert enkelt område).
- Delta på tavle/status møter iht. møtestruktur for TA 2020.
- Tett samarbeid med områdekoordinator og leverandørenes formenn for aktuelt område.
- Sikre at leverandør har forberedt neste dag «Next day preparasjons».
- Gi innspill til døgninstruksen til Skift, for å sikre nødvendig klargjøring av utstyr og system.
- Verifisere at identifisert innmeldt revisjonsstansarbeidsomfang er reelt og vurdere hvilke jobber evt. deler av jobber som kan utføres utenfor stans.
- Koordinere og forberede revisjonsstansaktivitetene slik at krav og etablert HMS-standard opprettholdes.
- Inneha oversikt over planlagte og besluttede revisjonsstansaktiviteter.
- Påse at jobber planlegges iht. ARIS OMM02.01.05 – Koordinere, prioritere og tilrettelegge 04.03 Detaljere aktivitet (estimering, rekvirering av materiell/tjenester) og eventuelt fullføre de som ikke er i PRCO i SAP.
- Påse og sørge for detaljplanlegging av operasjoner i SAP, samt bidra til at jobbene planlegges i en fornuftig sekvens mtp tilgang til ressurser.
- Påse og bidra til at prosjektene planlegger med nødvendig assistanse fra fagdisiplinene og at det blir lagt operasjoner for dette i SAP.
- Følge opp materiell/ deler som er i bestilling.
- Følge opp ELE, AUT, SAS og Mod portefølje for hele scope
- Kontakt og oppfølging mot leverandører og intern MWC

Kvalifikasjoner
- Høyskole/universitetsutdanning innen relevant fagområde. Fagbrev og erfaring vil kunne kompensere for høyere formell utdanning.
- Ønsket bakgrunn innen et eller flere av områdene: Engineering, drift eller vedlikehold av petroleumsanlegg.
- Kunnskap om drift og vedlikehold av anlegg.
- Kunne tilegne seg kunnskap om relevant styrende dokumentasjon og arbeidsprosesser.
- Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse.
- Mer enn 5 års relevant erfaring er foretrukket.
- Krav til språk: Norsk og Engelsk

Varighet 01.11.2019 - 31.08.2020
Lokasjon Hammerfest - Melkøya

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no